Trka “Tri Jezera” – The Three Lake Trail 45k – UTMB QUALIFYING RACE

Porodična trka – Family trail 10k
March 13, 2019
Mali Međed – Ursa Minor 21k
December 16, 2021

Trka “Tri Jezera” – The Three Lake Trail 45k – UTMB QUALIFYING RACE

Trka “Tri jezera” u dužini od 45k startuje u centru Kolašina i završava se na Ski centru 1600 . Start trke je 06. avgusta 2022. godine sa početkom u 08:00h.

Prijava za trku je od 15. januara do 20. jula 2022. u 23:59h.

Trka je rekreativnog i humanitarnog karaktera i 25% novca od kotizacije će otići za borbu protiv bolesti zavisnosti.

Putanja trke takmičare vodi pored tri od ukupno šest ledničkih jezera na planini Bjelasici: Šiško, Ursulovačo i Pešića jezero.

NAPOMENA: Trka je kvalifikaciona za UTMB i nosi 2 poena!

 

The 45k “Three Lakes” race starts in the center of Kolasin and ends at the 1600 Ski Center. The start of the race is on 6th August , 2022, starting at 08:00.

Registration for the race is from January 15th to July 20th 2022 at 23:59h.

The race is of a recreational and humanitarian character, and 25% of the money from the registration fee will go to the fight against addiction.

The route of the race leads the competitors along three of the six glacial lakes on the Bjelasica mountain: Šiško, Ursulovačo and Pešića lakes.

NOTE: The race is a UTMB qualifier and carries 2 points!