PRAVILNIK

ORGANIZACIJA

 

NVO New Beginning u saradnji sa sponzorima organizuje „Bjelasica Ultra Trail“, planinsku trku na planini Bjelasici.

OPŠTE INFORMACIJE

 

Bjelasica Ultra Trail je trka koja se odvija na tri različite staze

 • 28 km: trka počinje 05. septembra u 10:00h na Ski centru 1600 Kolašin: limit trke 7 sati – naziv trke “Tri jezera”;
 • 11km: trka počinje 05.septembar u 11.00h na Ski centru 1600 Kolašin. Maksimalno trajanje: 5 sati. – naziv trke Family trail
 • 500m oko Skijališta – Kids trail

POLUAUTONOMIJA

 

Pojedinačni princip trkača u poluautonomiji je pravilo.

Poluautonomija se definiše kao sposobnost da se bude samostalan između dvije okrepe, ne samo u pogledu hrane, već i odjeće i sigurnosti, prilikom prilagođavanja naročito problemima koji su naišli ili predviđeni (loše vrijeme, fizički problemi, povrede …)

Ovaj princip je impliciran u sljedećim pravilima:

Takmičar učestvuje u trci na sopstvenu odgovornost.

 1. Svaki trkač mora imati svu svoju obaveznu opremu sa sobom u toku trke (pogledati paragraf OPREME). Nosi ovu opremu u paketu ne smije se mijenjati tokom kursa. U bilo kom trenutku tokom trke, kontrolori mogu ispitati torbu i njen sadržaj. Trkač je dužan prihvatiti ove kontrole na prijateljski način, uz rizik da bude isključen sa trke.
 2. Okrepne stanice su snadbjevene hranom i napicima za konzumiranje na licu mjesta. Samo obična voda (isključujući druge napitke) je namijenjena za bocu ili dopunjavanje vrećica. Svaki trkač mora biti siguran da nakon napuštanja svake okrepe, ima količinu vode i hrane koja je neophodna da dođe do sljedeće tačke osvežavanja.
 3. Lična pomoć se toleriše samo na tačkama osvježenja, u zoni koja je posebno rezervirana za ovu svrhu i uz saglasnost šefa kontrolne tačke. Ovu pomoć može osigurati samo jedna osoba, bez specifične opreme osim jedne vreće zapremine od najviše 30 litara. Ostatak osvježavanja je strogo rezervisan za trkače.
 4. Zabranjeno je da bude praćen ili se slaže da bude praćen tokom cijelog ili bilo kojeg dijela trke od strane osobe koja nije prijavljena, van tolerancijskih zona ( 500m prije i 500m posle kontrolne tačke) naznačenih u blizini osvježavajućih mjesta.

 

PRIJAVA

 

Procedura

Takmičar se prijavljuje za trku preko sajta bjelasicaultratrail.me

Prijave traju od 01.avgusta do 25. avgusta 2021. godine za trku “Tri jezera” dok je za Family trail “Belive”

moguća prijava do pola sata prije početka trke. Kraj uplata za majicu na trci “Tri Jezera” je: 25. 08. 2021, 23:59h

Nakon ovog datuma moguće su prijave putem kontakt mail-a ili telefona organizatora, ali ne garantujemo da ćete dobiti majicu trke.

Napomena: Sama pred-registracija ne znači puno jer je prijava potpuna tek nakon uplate startnine koja iznosi:

 • 28km: 20 eura
 • 11 km: besplatno

 

Startnina uključuje sljedeće:

 • Startni broj
 • Planinski spasilački tim u slučaju povrede
 • Pomoć i osvježenja tokom trke
 • Trkački paket
 • Hrana i piće po dolasku
 • Osiguranje od povrede tokom trajanja trke.

 

Procedura plaćanja
Startnina može biti uplaćena na žiro račun NVO New Beginning broj

Maksimalan broj učesnika
Maksimalan broj učesnika za sve utrke je 250 trkača.
Maksimalan broj za utrku od 28km je 100 trkača.
Maksimalan broj za utrku od 11km je 150 trkača.

Odustajanje
Ako takmičar želi da otkaže svoju prijavu, poništenje mora biti obaviješteno putem e-maila na but.official.kolasin@gmail.com

Procedura nadoknade:

 • poništenje do 1. septembra  2021. godine: 50% nadoknade
 • poništenje nakon 1. septembra 2021. godine: bez nadoknade

 

Razmjena startnih brojeva je zabranjena. Kotizacija se ne može prebaciti drugoj osobi.

Ako trka bude otkazana zbog okolnosti koje su van naše kontrole do 15 dana prije trke, organizacija zadržava pravo da povrati 50% naknade za prijem. Ovaj procenat je izračunat da omogući organizaciji da pokrije dio nastalih troškova.

Ukoliko trka bude poništena ili prekinuta zbog klimatskih razloga, ili iz bilo kojeg drugog razloga van naše kontrole, neće biti vraćene naknade za registraciju..

Otkazivanje registracije u slučaju povrede

U slučaju nehronostro-artikularne ili mišićne povrede trkača, jedinstveno u ovoj situaciji, nanesene nakon registracije i ne može se potpuno izliječiti do dana trke, organizacija preporučuje da povrijeđeni trkač ne preuzme nepotreban rizik i otkaže svoju registraciju za tekuću godinu i istovremeno podnese zahtjev za učešće u budućoj trci.

Svaki zahtjev za odlaganje mora doći do nas, uz kompletan medicinski izvještaj (detaljni izveštaj o povredi i rezultati rendgenskog pregleda koji potvrđuju dijagnozu) najkasnije do 24. septembra Svaki nepotpuni izvještaj će biti odbijen.

Zahtjevi će biti obrađeni najkasnije do 30. Septembra. Medicinski savjetnik će presuditi slučaj i njegova odluka je konačna.

Ako je mišljenje medicinskog savjetnika povoljno, trkač će imati koristi od prioritetne registracije za istu trku u budućnosti.

 

OBAVEZNA OPREMA

 

Obavezno je da sportisti sa sobom imaju sljedeću opremu, tokom cijelog trajanja trke:

 • osnovni komplet za prvu pomoć (malteri, par sterilnih gaza, obloge, zavoji)
 • spremnik za vodu ili boce koje sadrže najmanje jedan litar tečnosti;
 • startni broj vidljiv za punu dužinu trke;
 • astrofolija
 • zviždaljka;
 • čaša za piće ili boca za vodu (u prostorijama za osvježavanje ne smiju se kupati za piće);
 • roadmap (data od strane organizatora);
 • mobilni telefon je uključen, ali se čuva u nečujnom režimu;
 • odgovarajuća obuća
 • lampa (rezervna baterija);
 • energetske čokoladice;

Obaveznu opremu trkač može nositi na sebi ili je držati u ruksaku.

Obavezna oprema će se provjeravati tokom preuzimanja stratnog broja, a nasumične provjere će se vršiti na stazi tokom trke.

Preporučljivo je nositi sljedeću opremu:

 • vjetrovka u slučaju loših vremenskih uslova u višim predjelima;
 • majicu dugih rukava;
 • kačket, kapa ili bandanna;
 • rukavice;
 • krema za sunce;
 • naočare;
 • mala količina novca za moguću kupovinu hrane u planinskim skloništima i/ili prodavnicama u selima;
 • elastični zavoji.

Upotreba štapova je dozvoljena. Ukoliko se takmičar odluči da ih koristi, o istima mora voditi računa od početka do kraja trke. Takmičar mora nositi štapove na takav način da ne predstavlja nikakvu opasnost za druge trkače.

 

STARTNI BROJEVI

 

Svaki startni broj se individualno predaje svakom trkaču na osnovu:

 • fotografskog identiteta,
 • trkačkog paketa i sve vaše obavezne opreme

 

Startni broj se mora nositi na grudima ili stomaku i mora biti trajno i potpuno vidljiv tokom čitave trke. Stoga mora biti postavljen iznad odjeće. Ime i logo sponzora ne smiju se mijenjati ni sakrivati.

Broj trke je prolaz koji je potreban da dođete do šatla, autobusa, osvježavajućih mjesta, medicinske pomoći, područja odmora, tuševa, područja za deponovanje ili rekuperaciju vrećica za rezervne dijelove… Osim u slučaju odbijanja da se pridržavate odluke organizatora, startni broj nikada nije povučen, ali je deaktiviran u slučaju odustajanja.

Startni brojevi i paketi će biti podijeljeni u Kolašinu u sljedećem periodu:
• 04. septembra do 22:00h
• 05. septembra  2021., prije početka trka.

Mjesto preuzimanja će biti naknadno objavljeno

 

REZERVNE TORBE

 

Svaki takmičar dobija sa svojim startnim brojem i torbu za lične stvari/opremu. Jednom kada je popunjena njegovim stvarima i zatvorena, torba se može odložiti neposredno prije početka na određenom mjestu.

Torbe se vraćaju ili takmičaru ili njegovoj pratnji- Oni moraju biti preuzete do 21h u ponedeljak 19. avgusta.

Organizatori definitivno neće slati torbe na kućne adrese takmičara. Torbe koje nisu pokupljene do ovog roka bit će uništene iz higijenskih razloga.

Samo vrećice koje je obezbijedila organizacija će biti transportovane. Štapovi se ne mogu prenijeti unutar ovih vrećica.

Bilo koja pritužba u vezi sadržaja prilikom dolaska nije prihvatljiva. Preporučuje se da ne stavljaju vrijedne stvari u torbe

 

START TRKE

 

 • 28 km: trka počinje 05. septembra u 10:00h na Ski centru 1600 Kolašin: limit trke 7 sati – naziv trke “Tri jezera”;
 • 9km: trka počinje 05.septembar u 11.00h na Ski centru 1600 Kolašin. Maksimalno trajanje: 5 sati. – naziv trke Family trail
 • 500m oko Skijališta – Kids trail

 

RUTE

 

Kilometri su označeni ( 5km, 10km itd.). Takmičari se stoga striktno pridržavaju markirane rute i izbjegavaju uzimanje prečica ili sječenja dijelova rute. Svaki odlazak sa službene staze, osim što podrazumijeva diskvalifikaciju, biće jedini rizik takmičara.

 

SIGURNOST I KONTROLNE TAČKE

 

Postovi za prvu pomoć pozicionirani su na različitim mjestima tokom čitave staze. Ovi pozivi su u radijskoj ili telefonskoj vezi sa glavnim štabom. Tim za medicinsku kontrolu je prisutan tokom celog trajanja događaja u kontrolnom štabu trke.

Spasilačka mjesta imaju za cilj pružanje pomoći svima koji su u opasnosti sa sredstvima posebnim za organizaciju ili registrovanim.

Aka izgleda kao da je trkač u tegobi ili ozbiljno povrijeđen da pozovete pomoć:

 • lično ode do tačke prve pomoći;
 • nazovite kontrolora staze;
 • pitajte drugog trkača da obavijesti članove prve pomoći.

 

Suštinski je da svaki trkač pomogne bilo kome ko je u opasnosti i obavijesti tačku prve pomoći.

Ne zaboravite, zbog problema koji se odnose na životnu sredinu i vrstu događaja, prva pomoć će se možda morati čekati duže od očekivanog. Zbog toga vaša sigurnost zavisi od kvaliteta materijala koje imate u svom ruksaku.

Trkač koji pozove doktora ili spasitelja podnosi sebe upravi i obavezuje se da prihvati svoje odluke..

Članovi prve pomoći i doktori imaju pravo:

 • Isključiti iz trke (poništenjem startnog broja) sve takmičare koji se smatraju nesposobnim da nastave sa utrkom.
 • evakuisati na bilo koji način trkača za kojeg se smatra da je u opasnosti.
 • Hospitalizirati bilo koje trkače čije zdravstveno stanje to zahtjeva.

 

Izbor sredstava za evakuaciju i bolnice je odluka zvaničnika prve pomoći i doktora.

Troškovi koji nastaju usljed hitne pomoći ili evakuacije, plaća osoba koja je spašena, a koja je također odgovorna za sve troškove koji se odnose na njihov povratak sa područja do mjesta gdje su spašeni. Jedina alternativa je da trkač sastavi i predloži dosije njegovom osobnom osiguranju u datom roku.

Ako je iz bilo kog razloga nemoguće stupiti u kontakt sa štabom trke, možete pozvati službe za spasavanje direktno na brojeve koji su navedeni na BIB-u.

Svaki trkač mora ostati na označenom putu. Svaki trkač koji dobrovoljno napušta označenu stazu više nije u nadležnosti organizacije.

 

KONTROLA I OKREPNE STANICE

 

Kontrola se vrši pri dolasku na bilo koju okrepnu stanicu.

Neočekivana kontrolna mjesta postavljaju se na mjestima koja nisu za spasavanje i osveženje. Njihovu poziciju organizacija nije saopštila.

Samo trkači koji imaju vidljiv i propisno kontrolisani startni broj imaju pristup okrepnim stanicama.

Vodič za trku i relevantne stranice na internetu daje preciznu listu osvježavajućih mjesta i ponude na njima.

Da bi se izbjeglo rasipanje plastičnih čaša za jednokratnu upotrebu tokom trke, svaki trkač mora da se opremi sa gumenim čepom sa minimalnom zapreminom od 15cl.

Svaki trkač koji je viđen da baca smeće izvan za to predviđenih mjesta će biti kažnjen.

Kante za smeće su obezbijeđene u velikom broju na svakoj okrepnoj stanici i moraju se koristiti.

 

OKREPNE STANICE – KONTROLNE TAČKE

 

Biće naknadno objavljenje

 

Vreće i boce za vodu mogu biti napunjene samo običnom vodom. Predlažemo da trkači sa sobom ponesu mineralne soli tokom trke.

Kada napuštaju svaku okrepnu stanicu, sportisti moraju imati dovoljno tečnosti i hrane da dođu do sljedeće stanice. Moguće je i korištenje planinskih skloništa i prodavnica duž rute, gdje će takmičari moći da kupuju hranu i piće.

 

MAKSIMALNO VRIJEME ZAVRŠETKA

 

Maksimalno vrijeme da se stigne do cilja je:

 1. 28 kilometra: 7 sati

Vremenski limit na Biogradskom jezeru će biti 4 sata.

 1. 11 kilometra: 5 sati

Medicinsko osoblje koje će biti raspoređeno dužinom staze će imati dozvolu da zaustavi i pregleda takmičare za koje procjeni da nisu sposobni za nastavak trke. Kako bi se zaštitilo njihovo zdravlje, takmičari moraju slijediti uputstvo medicinskog osoblja. U protivnom, biće trenutno diskvalifikovani.

Organizator će osigurati prevoz do cilja za sve učesnike koji odustanu zbog povrede, onima kojima medicinsko osoblje zabrani dalji nastup kao i onima koji probiju vremenski limit. Prevoz do cilja će se vršiti prema planu koordinatora trke nakon što odustane dovoljno osoba za popunu vozila osim ako situacija ne nalaže hitan transport. Svi takmičari koji odustanu van tačaka s kojih je moguće izvršiti prevoz, dužni su doći do prve naredne kontrolne tačke ili okrepne stanice odakle će vozilom biti transportovani dalje.

U slučaju loših meteoroloških uslova i/ili zbog bezbjednosti, organizacija zadržava pravo da zaustavi događaj u toku ili da promijeni vremenske limite.

 

POVREDA I REPATRIACIJA

 

Osim povrede, trkač mora napustiti trku na kontrolnim tačkama. Moraju upozoriti glavnu osobu na stanici koja će poništiti njegov startni broj.

Trkač zadržava svoju nevažeći broj jer je to i dalje njegov prolaz za autobuse, obroke…

O repatrijaciji će odlučiti vođa stanice, na osnovu sljedećih opštih pravila:

 • Trkači koji napuste drugu spasilačku ili osvježavajuću stanicu, ali čije stanje zdravlja ne zahtijeva evakuaciju, moraju se vratiti što je prije moguće svojim sredstvima na najbližu tačku repatrijacije;
 • Tokom zatvaranja stanice, organizacija može, u mjeri raspoloživih sredstava, repatrirati trkače koji su odustali i još uvijek prisutni na stanici;
 • U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova koji opravdavaju djelimično ili potpuno zatvaranje trke, organizacija osigurava repatrijaciju što je prije moguće od trkača koji su se povukli;

 

U slučaju napuštanja prije kontrolne tačke, neophodno se vratiti na prethodnu kontrolnu tačku i obavijestiti vođu stanice o napuštanju. </ P>

Ako tokom tog povratka trkač sretne čistače, oni su ti koji poništavaju njegov broj. Tada trkač više nije pod kontrolom organizacije.

 

MARKACIJE

 

Za bolji noćni vid, markacije imaju dio bijelog reflektujućeg materijala koji će biti lako vidljiv pomoću glavne lampe.

PAŽNJA: ako više ne možete da vidite markacije, vratite se nazad!

Poštujući životnu sredinu, na stazama se neće koristiti farba, samo na asfaltiranim putevima.

Neophodno je da pratite staze sa markacije bez uzimanja prečica

 

DISKVALIFIKACIJA

 

Takmičar će biti diskvalifikovan uz poništavanje startnog broja ukoliko:

 • ne prođe kroz jednu od kontrolnih tačaka;
 • nema startnog broja;
 • koristi pomoć trećeg lica tokom trke;
 • koristi prečice;
 • baca smeće dužinom staze tokom trke;
 • ne pomogne takmičaru u nevolji;
 • vrijeđa ili prijeti osoblju/volonterima;
 • koristi prevozno sredstvo tokom trke;
 • odbije pregled od strane medicinskog osoblja na stazi;
 • odbije provjeru obavezne opreme od strane akreditovanog osoblja na stazi;
 • nema čeonu lampu, vjetrovku, astrofoliju, spremnik/bocu za tekućinu.

Kazna će se primijeniti na licu mjesta.

CILJ

Takmičari se na cilju mogu osvježiti i iskoristiti prostorije školske sale koja je od cilja udaljena 50m za tuširanje.

ŽALBE

Svi prigovori moraju biti pisani i upućeni direktoru utrke u roku od dva sata od dolaska dotičnog trkača.

POROTA

 

Ovo se sastoji od:

 • Relevantnih ljudi odabranih za svoje nadležnosti od strane predsjednika i direktora utrke

Porota je ovlašćena da donese odluku u vremenu kompatibilnom okviru imperativa trke o svim prigovorima koji su podneseni tokom događaja. Odluke će biti bez žalbe.

MODIFIKACIJE STAZE ILI VREMENSKIH BARIJERA; OTKAZIVANJE TRKE

 

Organizacija zadržava pravo da u svakom trenutku modifikuje rutu i pozicioniranje tačaka spašavanja i osvježavanja, bez upozorenja.

U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova (velike količine kiše ili snijega na nadmorskoj visini, veliki rizik od oluja …), početak se može odložiti samo za najviše nekoliko sati, nakon čega se trka otkazuje.

U slučaju loših meteoroloških uslova i zbog bezbijednosti, organizacija zadržava pravo da zaustavi događaj u toku ili da promijeni vremenske prepreke.

ŽIVOTNA SREDINA

 

Trka će se dijelom održati u zaštićenom prirodnom parku sa prirodnim eko​sistemom. Od učesnika je stoga potrebno da u potpunosti poštuju životnu sredinu, posebno ne bacajući smeće, branjem cvijeća ili uznemiravanjem divljih životinja. Svako ko na stazi baci smeće biće diskvalifikovan sa trke. Da bi se smanjio loš uticaj na životnu sredinu, sportistima NIJESU date plastične čaše na okrepnim stanicama. Svaki sportista mora da nosi svoju čašu za piće ili bočicu za vodu, koja se može dopuniti na okrepnim stanicama.

PRAVA KORIŠTENJA MULTIMEDIJALNOG SADRŽAJA

 

Prilikom registracije na trku, takmičar sva prava u vezi sa korištenjem digitalnog zapisa koji prikazuje takmičara (fotografije, video materijal i ostalo), prenosi na organizatora trke.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

 • Učesnik je obavezan da preuzme i potpiše Obrazac za oslobađanje odgovornosti organizatora koji je dostupan na sajtu.
 • Učesnici nastupaju na vlastitu odgovornost, bez mogućnosti prenošenja odgovornosti na organizatora.
 • Učesnici prijavom potvrđuju svoju zdravstvenu sposobnost za ovakvo takmičenje.
 • Učesnici daju saglasnost da organizator može koristiti filmski i fotografski materijal snimljen za vrijeme takmičenja.
 • Učesnici su dužni imati svu obaveznu opremu.